Τι είναι οι μυκόρριζες

ΜΥΚΟΡΡΙΖΑ-ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ

Οι ρίζες των ανώτερων φυτών στην πλειονότητά τους αναπτύσσουν συμβιωτικές σχέσεις με μύκητες. Το δομικό και λειτουργικό σύμπλεγμα που δημιουργείται μεταξύ μιας ρίζας και ενός μύκητα ονομάζεται μυκόρριζα.

Οι μυκόρριζες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη γονιμότητα του εδάφους και στη θρέψη των φυτών, δεδομένου ότι τα δύο μέρη της συμβίωσης αλληλεπιδρούν, προσφέροντας αμοιβαία ωφέλη. Οι μύκητες εξασφαλίζουν πηγή άνθρακα από το φυτό ξενιστή, ενώ οι ωφέλειες που προσφέρει ο μύκητας στο φυτό είναι ποικίλες.

Η συμβολή του μύκητα στη συμβίωση είναι περίπλοκη, σε μεγάλο βαθμό αφορά τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών, κυρίως φωσφόρου, από το έδαφος στο φυτό. Επίσης, η συμβιωτική σχέση ενισχύει την αντίσταση του φυτού στο βιοτικό και αβιοτικό στρες.

Η εφαρμογή της μυκόρριζας έχει πολλά ευεργετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση του όγκου των ριζών, αποτροπή της εγκατάστασης παθογόνων μυκήτων ή νηματωδών και βελτίωσης της ικανότητας των ριζών να απορροφούν ωφέλιμα στοιχεία από το έδαφος.

Επίσης οι μυκόρριζες συμβάλουν στην αύξηση της αντοχής των φυτών σε στρες που οφείλεται σε λειψυδρία και αλατότητα, το φυτό  λαμβάνει μεγαλύτερες ποσότητες νερού χάρη στην αυξημένη απορροφητικότητα από το δίκτυο των υφών

 

Η ομάδα της SacomHellas-Microspore