Θέσεις Εργασίας

Άνοιγμα θέσης για γεωπόνο/γεωπόνους που θα αναλάβει/ουν την προώθηση των προϊόντων σε γεωπονικά καταστήματα:

Γνώση αγγλικών απαραίτητη , γνώση ιταλικών θεωρείται πλεονέκτημα

Αποστολή βιογραφικού στο: sales@microspore.gr