Ο δικός μας Οργανικός Ενεργοποιητής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microtech

 

 

 

 

 

 

 

 

Microtech Complex Activator

Microtech Complex ActivatorΤο Microtech Complex Activator, αντιπροσωπεύει ένα σύμπλεγμα με υψηλή συγκέντρωση μικροβίων του εδάφους πολλαπλών ρόλων: βακτήρια PGPR και μύκητες. Αυτά προάγουν την απελευθέρωση φυτικών ορμονών, όπως οι αυξίνες, στην ριζόσφαιρα. Διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό και την διεύρυνση των κυττάρων και την ανάπτυξη των ριζών· αυξάνουν επίσης τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, ιδίως μάλιστα φωσφόρου και ιχνοστοιχείων (σίδηρος, μαγγάνιο, ψευδάργυρος κ.λπ….).
Η Microspore έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο σύμπλεγμα βιολογικού ενεργοποιητή, με την ονομασία Microtech. Αποτελείται από μικρο-οργανισμούς οι οποίοι όταν έρχονται σε επαφή με τις ρίζες των φυτών, διεγείρουν βιολογικά την ανάπτυξη τους και αυξάνουν τους μηχανισμούς άμυνας. Δρουν με διαφορετικούς τρόπους, ιδιαίτερα παράγοντας ένα σύνολο ενζύμων χρήσιμων για το φυτό, τονώνοντας τις ενδογενείς άμυνες του. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους δράσης των PGPR για να βελτιώσουν την απορρόφηση των
θρεπτικών ουσιών είναι η μεταβολή των επιπέδων των φυτικών ορμονών. Αυτός ο μηχανισμός μεταβάλλει την αρχιτεκτονική των ριζών: αυξάνει τη μάζα, τη διακλάδωση και την ποσότητα των ριζικών τριχιδίων. Παρατηρείται επίσης μια αύξηση στον όγκο του ριζικού συστήματος και κατά συνέπεια βελτιώνεται η απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών ουσιών.
Τα PGPR τονώνουν την ανάπτυξη των φυτών με τη δημιουργία στη ριζόσφαιρα (το τμήμα του εδάφους που βρίσκεται πλησιέστερα προς τις ρίζες), βέλτιστες συνθήκες (όπως η ουδετεροποίηση του pΗ), έτσι ώστε το φυτό να αφομοιώνει πιο γρήγορα όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζεται. Μερικά από αυτά, είναι ικανά να κάνουν πάλι διαθέσιμο τον αδιάλυτο φώσφορο και τον δεσμευμένο σίδηρο (σιδηροφόρα). Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι οι ανασταλτικές ενέργειες της ανάπτυξης και ανταγωνισμού για τον χώρο και τα θρεπτικά συστατικά, έναντι σε πολλά είδη παθογόνων μυκήτων. Στην ουσία, τα PGPR έχουν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως: Βιο-λιπάσματα, βιο-ενεργοποιητές, βιο-προστατευτικά.

 

Microstym

Το Microstym είναι ένα ειδικό σύμπλεγμα συμβιωτικών μυκήτων του εδάφους συνδυασμένων με το Microtech Complex Activator, που δημιουργεί γρήγορα μια συμβιωτική σχέση με τις ρίζες των φυτών. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι αμοιβαία καθώς και οι δύο
ωφελούνται από αυτήν: ο μύκητας αποικίζει τις ρίζες του φυτού, δίνοντας σε αυτό νερό και θρεπτικά συστατικά που απορροφά από το έδαφος μέσω του δικτύου των εξωτερικών μυκηλιακών υφών, ενώ το φυτό παρέχει στον μύκητα οργανικές ουσίες (σάκχαρα, πρωτεΐνες, βιταμίνες). Οπου αναπτύσσεται το Microstym τα φυτά είναι πιο υγιή, πιο ζωηρά και λιγότερο ευαίσθητα στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις.

Microtech TX

Ο ενεργοποιητής Microtech TX είναι ένα σύμπλεγμα μικροοργανισμών που ενεργοποιείται με ένα ειδικό οργανικό υλικό, και έχει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική
δράση σαν ανταγωνιστικό πολλών φυτοπαθογόνων μυκήτων με διάφορους τρόπους:

  • με ταχύ αποικισμό της ριζόσφαιρας ανταγωνιζόμενοι τους παθογόνους μύκητες για τον χώρο και τα θρεπτικά συστατικά περιορίζουν την ανάπτυξη τους.
  • παραγωγή χιτινολυτικών ενζύμων που επιτρέπουν στο σύμπλεγμα Microtech TX να διεισδύσει στον ξενιστή: με τον τρόπο αυτό, το παθογόνο θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή διατροφής.
  • παραγωγή μυκητοστατικών ουσιών που εμποδίζουν την ανάπτυξη των παθογόνων, περιορίζοντας την πιθανότητα μόλυνσης.
  • διέγερση της ανάπτυξης των φυτών, με την αύξηση της παραγωγής φύλλων, ριζών και βλαστών , και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση των μεταλλικών αλάτων, τόσο μακρο- οσο και μικρο-στοιχείων.

Αυτό το ειδικό σύμπλεγμα μικροβίων του εδάφους, χάρη στην παραγωγή τοξικών μεταβολιτών, ασκεί ισχυρή ανταγωνιστική δράση έναντι σε διάφορα παθογόνα του εδάφους. Μπορούν επίσης να αναγνωρίσει και να εξουδετερώσει ανθεκτικές μορφές αντίστασης παθογόνων οργανισμών, όπως η Sclerotinia.

Microtech SX

Το σύμπλεγμα ενεργοποιητή Microtech SX αποτελείται από μία ομάδα μικροοργανισμών με χαρακτηριστικά ενδιάμεσα μεταξύ μυκήτων και βακτηρίων που έχουν συνεργική δράση η οποία επιφέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη στις ριζών των φυτών. Η προώθηση της ανάπτυξης, πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών διαδικασιών: μια από τις πιο σημαντικές, είναι η απελευθέρωση ουσιών όμοιων με ορμόνες που διεγείρουν την εξάπλωση, πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των κυττάρων της ρίζας στην ριζόσφαιρα. Αυτός ο ενεργοποιητής διεγείρει την παραγωγή πολλών χρήσιμων φυτικών ουσιών, όπως οι σιδηροφόρες (οργανικές ουσίες που δεσμεύουν σίδηρο), ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα και οργανικά οξέα. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι οι μικροοργανισμοί αυτοί προωθούν την ανάπτυξη των φυτών με την παραγωγή αντιβιοτικών ουσιών (στρεπτομυκίνη) που ελέγχουν πολλούς παθογόνους μύκητες του ριζικού συστήματος (Pyrenocheta lycopersici, Fusarium oxysporum, Pythium ultimum, Verticillium dahliae, Phytophthora capsici, κ.λπ. ). Η ανταγωνιστική δραση απέναντι στα φυτοπαθογόνα δεν γίνεται μόνο μέσω άμεσου μηχανισμού, αλλά πραγματοποιείται επίσης χάρη στην κατάληψη του χώρου και τον ανταγωνισμό για τα θρεπτικά συστατικά.

Microtech SBX

Το γένος Microtech SBX ανήκει στην ομάδα των PGPR και περιλαμβάνει είδη των ωφέλιμων βακτηρίων που απομονώθηκαν από τη ριζόσφαιρα με πολλές ευεργετικές δραστηριότητες. Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι αυτά τα βακτήρια βοηθούν τα φυτά να ξεπεράσουν τις καταπονήσεις που προκαλούνται από διάφορους παθογόνους μύκητες, τόσο του φυλλώματος του φυτού (Alternaria, Botrytis, Ωίδιο, Bremia και της ομάδας των Peronosporacee, Moniliacee) όσο και του ριζικού συστήματος (Phytium , Rhizoctonia, Fusarium και Sclerotinia).

Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως: παραγωγή ειδικών ενζύμων αποδόμησης (χυτινολυτικά, γλυτενολυτικά και πρωτεολυτικά) που τα βακτήρια εκκρίνουν όταν έρχονται σε επαφή με το μύκητα, τόνωση της αυτοάμυνας του φυτού, ανταγωνισμός για τον χώρο και τα θρεπτικά συστατικά με τους παθογόνους παράγοντες. Επιπλέον, τα είδη του γένους Microtech SBX ευνοούν και προωθούν την ανάπτυξη των φυτών χάρη στην παραγωγή φυτοορμονών και ουσιών με φυτοορμονική δράση.

Microtech PX

Το Microtech PX είναι ένας ενεργοποιητής με υψηλή συγκέντρωση μικροβίων πολλαπλών ρόλων που ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα κατά των νηματωδών.
Η δράση βιοελέγχου των νηματωδών συνδέεται με την παραγωγή δακτυλιοειδών δομών που διογκώνονται όταν ένα νηματώδες περνά από μέσα τους, και το εγκλωβίζουν. Το νηματώδες στην συνέχεια διασπάται από ένα ένζυμο και χρησιμοποιείται από τον μύκητα ως τροφή. Το Microtech PX μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον βιολογικό έλεγχο των παθογόνων νηματωδών του γένους Meloindogyne και Heterodera. Ορισμένες δοκιμές έχουν δείξει ότι η χρήση αυτών των μυκήτων, σε εδάφη που είχαν υποστεί αποστείρωση (με χημικές ουσίες, με ηλιοαπολύμανση, η με ατμο), έχει διατηρήσει ένα επίπεδο νηματωδών κάτω από το όριο ζημίας για περισσότερα χρόνια από ότι στις περιπτώσεις εδαφών όπου αυτοί οι μύκητες δεν ήταν παρόντες, αυτό οφείλεται στην πλήρωση του λεγόμενου «βιολογικού κενού».

Microtech MX

Το Microtech MX είναι ένα μίγμα από παθογόνους μύκητες, που διεισδύουν στο έντομο ξενιστή μέσω του εξωσκελετού μετά την παραγωγή των χυτινολυτικών ενζύμων. Οταν ο μύκητας βρεθεί στο εσωτερικό του ξενιστή αναπτύσσεται και τρέφεται από αυτόν, οδηγώντας τον στον θάνατο. Τα προσβληθέντα έντομα που δεν πεθαίνουν εχουν περιορισμένη κινητικότητα και δεν είναι σε θέση να τραφούν, επίσης αποτελούν πηγή μόλυνσης για τα υπόλοιπα έντομα.

 

microtech-sbx

 

 

microtech-sbx-3

microtech-sbx-3