Η Πράσινη βιοτεχνολογία

Spore Green Biotech

Το Spore Green Biotech (SGB) έχει αναπτυχθεί από την δική μας ομάδα ερευνων στα δικά μας εργαστήρια και έχει αποδειχθεί ότι ευνοεί την υγιή ανάπτυξη του φυτού, χάρη στην επιλογή των χρήσιμων και φυσικών μικροοργανισμών. Το SGB αυξάνει την επιφάνεια των ριζών και διεγείρει βιολογικά την ανάπτυξη των φυτών, αυξάνοντας την αντοχή τους σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, ευνοεί την αύξηση της απόδοσης και την ποιότητα των καλλιεργειών και είναι σε θέση να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών λιπασμάτων πάνω από 30%. Προσεκτικά επιλεγμένοι από τη φύση και απομονωμένοι από τη Microspore, οι μικροοργανισμοί βοηθούν τους γεωργούς να προωθήσουν μια υγιή και ισορροπημένη ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Γονιμότητα του εδάφους

Η γονιμότητα του εδάφους είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η μικροβιολογική συνιστώσα, είναι ακόμη ελάχιστα κατανοητή λόγω των αμέτρητων ποικιλιών οργανισμών που την αποτελούν και των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των καλλιεργειών. Η κατανόηση της μικροβιολογικής πτυχής του εδάφους σημαίνει την κατανόηση της υγείας, των επιπέδων καταπόνησης και ενδεχομένως, του επιπέδου υποβάθμισης. Μέχρι σήμερα, τα ανόργανα λιπάσματα έχουν εξασφαλίσει καλή παραγωγή και έχουν καλύψει το οργανικό έλλειμμα του εδάφους· αλλά είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι πλέον αρκετό.
Χάρη στην πρόοδο του κόσμου της βιοτεχνολογίας και των νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί στα εργαστήρια Microspore, σήμερα είναι δυνατόν να βελτιώσετε ταχύτατα τη γονιμότητα του εδάφους, ώστε να μπορείτε να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή.