Πράσινη Βιοτεχνολογία

Η Πράσινη Βιοτεχνολογία τώρα στην υπηρεσία του επαγγελματία αγρότη και του ερασιτέχνη από τη microspore

Βογιατζίδης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος  ΓΠΑ
Microspore Hellas

20Η γονιμότητα του εδάφους είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η μικροβιολογική συνιστώσα, είναι ακόμη ελάχιστα κατανοητή λόγω των αμέτρητων ποικιλιών οργανισμών που την αποτελούν και των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των καλλιεργειών. Η κατανόηση της μικροβιολογικής πτυχής του εδάφους σημαίνει την κατανόηση της υγείας, των επιπέδων καταπόνησης και ενδεχομένως, του επιπέδου υποβάθμισης του.

dentroΜέχρι σήμερα, ο άνθρωπος επεμβαίνει στα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους (δομή, σύσταση κλπ) με τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και τεχνικές. Σε ό,τι αφορά στα χημικά χαρακτηριστικά, τα ανόργανα λιπάσματα έχουν εξασφαλίσει καλή παραγωγή και έχουν καλύψει το έλλειμμα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία· αλλά είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι πλέον αρκετό. Αυτό συμβαίνει καθώς σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται ότι το φυτό δεν είναι σε θέση να προσλάβει τα θρεπτικά συστατικά τα οποία του χορηγούμε με τα συμβατικά λιπάσματα. Τι γίνεται λοιπόν με τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους;

Στη Microspore, παρατηρούμε και αυτό που οι άλλοι δεν βλέπουν

bio-chemistry

 

Ο συμβατικός εντατικός τρόπος παραγωγής εξαντλεί τα εδάφη και εμείς επιπλέον, (καλλιεργητές και γεωπόνοι) στην προσπάθεια μας να καταπολεμήσουμε τα παθογόνα του εδάφους, προκαλούμε την εξάντληση του μικροβιακού του φορτίου, στερώντας από το έδαφος ωφέλιμους μικροοργανισμούς που στη φύση ζουν συμβιωτικά, αλληλεπιδρούν με τη ρίζα, την βοηθούν να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά και νερό και την προστατεύουν.

Πρακτικά, με τη «συνεργασία» αυτή, το φυτό αποκτά πιο εύρωστο και μεγάλο ριζικό σύστημα, αναπτύσσει αντοχή και τελικά ξεπερνά διάφορες καταπονήσεις που μπορούν να προέρχονται από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες

Η απομόνωση, καλλιέργεια και χρήση μικροοργανισμών με σκοπό την καλή ανάπτυξη και προστασία των φυτών δεν είναι κάτι το καινούργιο. Ήδη από το 1897 στην Γερμανία κυκλοφόρησε ένα σκεύασμα, που είχε βάση του ένα βακτήριο για εμβολιασμό των σιτηρών στηριζόμενο σε απομόνωση του Bacillus subtilis. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, στέλεχος του βάκιλλου χρησιμοποιήθηκε για επικάλυψη σπόρων με άδεια σε περισσότερες από επτά καλλιέργειες.

Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της βιοτεχνολογίας και των νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί στα εργαστήρια της Microspore, είναι δυνατόν να βελτιωθεί ταχύτατα η γονιμότητα του εδάφους, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή.

Το έδαφος, όπως αναφέραμε, είναι ο χώρος κατοικίας για βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, νηματώδεις, έντομα και άλλους οργανισμούς. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί συμβάλουν στον σχηματισμό και διατήρηση των εδαφών (Prescott et al 1999). Ρίζες, ριζικά εκκρίματα, βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, νηματώδεις, ακάρεα και γαιοσκώληκες αλληλεπιδρούν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται σαν ριζόσφαιρα και αποτελεί το κομμάτι του εδάφους που περιβάλλει τη ρίζα. Στη ριζόσφαιρα λόγω της σταθερής παροχής άνθρακα, η μικροβιακή δραστηριότητα είναι εντονότερη.

Χάρη στις έρευνές μας λοιπόν, διαλέξαμε, απομονώσαμε και καλλιεργήσαμε «έξυπνα μικρόβια», που βρίσκονται στην βάση των διαλυμάτων biotech.

Το Spore Green Biotech (SGB) είναι ένα σύστημα που έχει αναπτυχθεί στα εργαστήριά μας και έχει αποδειχθεί ότι ευνοεί την υγιή ανάπτυξη του φυτού, χάρη στην επιλογή των ωφέλιμων και φυσικών μικροοργανισμών που πλέον έχει γίνει πολύ στοχευμένα. Το SGB αυξάνει την επιφάνεια των ριζών και διεγείρει βιολογικά την ανάπτυξη των φυτών.

Εξασφαλίζει την καλή τους πρώτη εγκατάσταση με τη μεταφύτευση, αυξάνοντας την αντοχή τους σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, ευνοεί την αύξηση της απόδοσης και την ποιότητα των καλλιεργειών και είναι σε θέση να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών λιπασμάτων πάνω από 30%. Προσεκτικά επιλεγμένοι από τη φύση και απομονωμένοι από τη Microspore σε πολύ ισχυρή συγκέντρωση οι μικροοργανισμοί, βοηθούν τους παραγωγούς να προωθήσουν μια υγιή και ισορροπημένη ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Τα προιόντα της Microspore, αποτελούνται από υψηλής συγκέντρωσης μικρόβια του εδάφους πολλαπλών ρόλων.  Συγκεκριμένα βάση τους είναι τα:

βακτήρια PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), οι μυκόρριζες, Glomus sp

και τέλος κυρίως, τη σύνθεση ολοκληρώνουν

μύκητες ή βάκιλλοι οι οποίοι μπορεί να είναι μυκοπαρασιτικοί, εντομοπαρασιτικοί ή ακόμα και παράσιτα νηματώδων, ανάλογα με το πρόβλημα που μια συγκεκριμένη καλλιέργεια μπορεί να αντιμετωπίζει. Οι “σύμμαχοί “ μας:  Trichoderma , Clonostachys , Streptomyces , Pseudomonas , Bacillus , Pochonia Arthobotrys , Beauveria, Metarhium κ.α.

 

Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς, πως έχει γίνει έρευνα για την παραγωγή στοχευμένων προϊόντων βιοτεχνολογίας για  κάθε  πρόβλημα   και όχι απλά για ένα μίγμα μικροοργανισμών που απλά θα υποβοηθήσει τη θρέψη του φυτού.  Οι παραπάνω μικροοργανισμοί προάγουν την απελευθέρωση φυτικών ορμονών, όπως οι αυξίνες, στην ριζόσφαιρα. Διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό και την διεύρυνση των κυττάρων και την ανάπτυξη των ριζών και αυξάνουν επίσης τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, ιδίως μάλιστα φωσφόρου και ιχνοστοιχείων (σίδηρος, μαγγάνιο, ψευδάργυρος κ.λπ).

Οι μηχανισμοί δράσης των μικροοργανισμών σε ότι αφορά την άμυνα και την αντοχή στα στρες από παθογόνα και εχθρούς είναι οι εξής :

 

  • Τροφικός ανταγωνισμός
  • Αντιβίωση – Αντιβιοτικά (ζώνη παρεμπόδισης)
  • Παρασιτισμός
  • Αποικισμός (κατάληψη χώρου γύρω από τη ρίζα)
  • Ανοσοποίηση

Στην ουσία λοιπόν, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας Microspore έχουν πολλές ιδιότητες και  λειτουργούν ως: Βιο ενισχυτικά της θρέψης , βιο-ενεργοποιητές,  βιο ενισχυτικά της άμυνας και της αντοχής των φυτών σε διάφορα στρες.

13Τέλος, η Microspore παράγει και διανέμει διάφορες σειρές προϊόντων βιοτεχνολογίας σε υγρή, υδατοδιαλυτή, αλλά και κοκκώδη μορφή, για κάθε χρήση ανάλογα με το είδος και την ιδιαιτερότητα της καλλιέργειας. Η έδρα της Microspore βρίσκεται στο Λαρίνο της Ιταλίας και στην Αθήνα και έχει διεθνή παρουσία μέσω των διανομέων και των πελατών της.

Η εταιρία είναι εισηγμένη στο AIM του Ιταλικού χρηματιστηρίου και συνεργάζεται με την ASSOBIOTEC (Εθνική Ένωση για την ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας). Από το 2012 ιδρύθηκε η Ελληνική θυγατρική, microspore SacomHellas με σκοπό να φέρει σε άμεση επαφή την τεχνολογία και τα προϊόντα μας με τον αγροτικό κόσμο της χώρας, τον επαγγελματία κηποτέχνη αλλά και τον ερασιτέχνη κηπουρό που αναζητά βιολογικές μεθόδους διαχείρισης του κήπου του.

 

Βογιατζίδης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος  ΓΠΑ
Microspore Hellas