Έρευνα και Ανάπτυξη

Η αύξηση του πληθυσμού μας κάνει να προβληματιστούμε σχετικά με το μέλλον μας. Η Έρευνα και οι βιοτεχνολογικές καινοτομίες είναι η απάντηση στις αυξημένες ανάγκες για τρόφιμα ,του πλανήτη μας, διότι πρέπει να δημιουργηθεί  μία συνδιασμένη  δύναμη κρούσης για να φτάσουμε   «από την έρευνα στη γνώση”, προκειμένου να εξασφαλισθεί τροφή για όλο τον κόσμο. .

Η Microspore δείχνει μεγάλη ευαισθησία σε  μια επιστήμη που βασίζεται σε τεχνολογική ανάπτυξη. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να αναλάβει αποφασιστική δράση για μερικά ζητήματα στρατηγικού ενδιαφέροντος και να αυξηθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών  Ινστιτούτων.

H Microspore χαιρέτισε την πρόκληση της καινοτομίας με την υπογραφή μιας συμφωνίας με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR) της Ιταλίας. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σειρά από δραστηριότητες  που ενθαρρύνουν τις συνεργασίες με πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και την προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων και Ph.D..Η Microspore προσβλέπει σε μια διεπιστημονική έρευνα που εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μικροοργανισμών, του εδαφους, των φυτών και του κλίματος.

Η Microspore προωθεί την καινοτομία και την αποδοτικότητα στη βιομηχανία της βιοτεχνολογίας, παρέχοντας τεχνολογίες και λύσεις ικανές να ανταποκρίνονται σε αναδυόμενες ατομικές και συλλογικές ανάγκες, καθώς και στην ανάπτυξη σχεδίων στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, χρησιμοποιώντας την καλύτερη επιστημονική μεθοδολογία