Εταιρεία

Ιστορία

sporos-logoH ερημοποίηση και η διάβρωση του εδάφους που δημιουργούνται από χημικά φαινόμενα, έχουν καταστροφικά αποτελέσματα στην γεωργία.
Χάρη στις έρευνές μας, δημιουργήσαμε και διαλέξαμε «έξυπνα μικρόβια», που βρίσκονται στην βάση των διαλυμάτων biotech.
Η Sacom Microspore παράγει και διανέμει διάφορες σειρές βιολογικών και φυσικών λιπασμάτων, λιπάσματα οργανικής βάσης, υδρολυόμενα λιπάσματα και αργής αποδέσμευσης.
Η έδρα της Microspore βρίσκεται  στην Αθήνα και έχει διεθνή παρουσία μέσω των διανομέων και των πελατών της.

Η Microspore είναι ένας από τους πιο μεγάλους παραγωγούς φυσικών και βιολογικών λιπασμάτων στην Ευρώπη με προϊόντα που είναι διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο.

Η εταιρία μας παράγει και διανέμει μια μεγάλη ποικιλία οργανικών λιπασμάτων σε υγρή και κοκκώδη μορφή.
Η ομάδα μας, ανάπτυξης και έρευνας, δημιουργεί καινούργια μίγματα λιπασμάτων για τις πολλαπλές ανάγκες των πελατών μας.

MICROSPORE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από το 2012 ιδρύθηκε το τμήμα διεθνούς marketing και εξαγωγών
SacomHellas microsporeHellas
με σκοπό να φέρει σε άμεση επαφή την τεχνολογία και τα προιόντα μας με τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

 

Αποστολή

Έχουμε αναπτύξει και προσφέρουμε καινοτόμες και οικολογικά βιώσιμες λύσεις βιοτεχνολογίας, οι οποίες είναι αποτελεσματικές τόσο στον τομέα της θρέψης των φυτών όσο και στην ανάκαμψη του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της εργασίας μας είναι: ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών και φυσική αντοχή στις καταπονήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.
Προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις έναντι παραδοσιακών λιπασμάτων,και δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για να κάνουμε τη διαφορά.
Το έργο μας κινείται με γνώμονα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας να είναι άριστης ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών μας και βασίζονται σε ένα σαφές σύνολο αρχών που περιλαμβάνουν: υπευθυνότητα, ακεραιότητα, εμφάνιση, αντοχή, εφευρετικότητα, όλα για να είναι σε θέση να σταθμίσουν τις δράσεις και τις αποφάσεις μας, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την παγκόσμια αποστολή μας.

 

Έρευνα και Ανάπτυξη

anaptyxiΟ τομέας έρευνας και ανάπτυξης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εταιρική στρατηγική. Η Microspore έχει ένα προηγμένο εργαστήριο και μια ομάδα ερευνητών που εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε έργα για την ανάπτυξη νέων πρωτοτύπων λιπασμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά.

Όλες οι δραστηριότητες αναπτύσσονται σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR), που διαθέτει μια ομάδα που λειτουργεί στο εργαστήριο μας. Η καινοτομία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μας σχετίζονται με τις μεθόδους αποθήκευσης και εφαρμογής των λιπασμάτων, με διεργασίες παρασκευής των εμβολίων μικροοργανισμών και την παραγωγή των μυκόριζων. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις πτυχές, έχουμε την δυνατότητα και την επιθυμία να προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας, ιδίως την έλλειψη πόρων, την διατροφική ασφάλεια και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

 

 

 

Κοινωνική Ευθύνη