Ανάπτυξη μοσχευμάτων με Clonotri, Strepse , Nutryaction

Χίος

Σεπτέμβριος 2016

Εφαρμογή σε μοσχεύματα Μαστιχόδενδρου
Εντυπωσιακή η ανάπτυξη των μοσχευμάτων από Μαστίχα με την βοήθεια των προϊόντων μας: Clonotri, Strepse, Nutryaction. Ταχύτατη και υγιέστατη ανάπτυξη σε σύντομο χρονικό διάστημα.Η σύγκριση με τα φυτά-μάρτυρες
είναι αποκαλυπτική

Επιβλέπουσα γεωπόνος Αναγνώστου Δέσποινα

mastic3